เบาหวานขึ้นตา

อาการเบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา อาการที่พบเห็นได้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เกิดจากน้ำตาลอุดตันเส้นเลือด ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นที่ลดลงเรื่อยๆ