ต้อกระจก

ต้อกระจก

ต้อกระจก (Cataract) เป็นโรคทางตาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เป็นภาวะความเสื่อมของดวงตา ที่ส่งผลต่อการมองเห็น สามารถป้องกันและรักษาได้