เบาหวานขึ้นจอตา

เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) เป็นอาการที่พบเห็นได้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ที่เกิดจากน้ำตาลอุดตันเส้นเลือดจนเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติซึ่งมีผลต่อการมองเห็นที่ลดลง ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแลรักษา อาจเป็นอันตรายสะสมจนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นได้

อาการของโรคเบาหวานขึ้นตา

อาการเบาหวานขึ้นตาในระยะแรกๆนั้น จะยังไม่แสดงให้เห็นชัดมากนัก แต่จะค่อยๆรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่การมองเห็นจุดหยากไย่ หรือเส้นสีดำๆลอยไปมา ตาพร่ามัว มองเห็นแบบเบลอๆ หรือภาพความคมชัดลดน้อยลง ภาพที่เห็นเริ่มบิดเบี้ยว และอาการเหล่านี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหากไม่ได้รับการรักษา
  • มองเห็นจุดหยากไย่ หรือเส้นสีดำๆลอยไปลอยมา
  • ตาพร่ามัว มองเห็นแบบเบลอๆ
  • ภาพที่เห็นเริ่มบิดเบี้ยว
  • แยกแยะสีสรรต่างๆไม่ค่อยได้
  • มองภาพเห็นเป็นแถบมืดๆ
  • มองเห็นแสงแฟลช หรือแสงกระพริบแว่บๆ
  • สูญเสียการมองเห็น

เบาหวานขึ้นตาอันตรายไหม

จากสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป พบว่า 1 ใน 3 จะมีอาการของโรคเบาหวานขึ้นจอตา และหากรักษาได้ทันในระยะแรกเมื่อพบอาการ จะสามารถลดความเสี่ยงในการตาบอดได้ถึง 95% แต่หากปล่อยทิ้งไว้นาน จะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นแบบถาวร
นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีโอกาสที่จะเป็นโรคต้อหิน หรือต้อกระจก ได้มากกว่าคนปกติ 2 เท่า

วิธีรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาทำอย่างไร

1. ผ่าตัดเบาหวานขึ้นตา ซึ่งเป็นการรักษาเบาหวานขึ้นตาด้วยเลเซอร์ ราคาสูง
2. รักษาเบาหวานขึ้นตาด้วยสมุนไพร หรือยารักษาโรคเบาหวานขึ้นตา