ต้อลม-ต้อเนื้อ-ต้อหิน

ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

มาดูลักษณะอาการของโรคต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน พร้อมเรียนรู้ถึงสาเหตุ วิธีการป้องกัน การดูแลรักษาโรคตาต้ออย่างถูกหลักการ เพื่อให้ดวงตาของเราอยู่คู่กับเราไปนานๆ

ต้อกระจก

ต้อกระจก

ต้อกระจก (Cataract) เป็นโรคทางตาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เป็นภาวะความเสื่อมของดวงตา ที่ส่งผลต่อการมองเห็น สามารถป้องกันและรักษาได้

เบาหวานขึ้นตา

อาการเบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา อาการที่พบเห็นได้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เกิดจากน้ำตาลอุดตันเส้นเลือด ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นที่ลดลงเรื่อยๆ